Szolgáltatásaink

 • Földalatti, földfeletti tartályok, olajfogók tervezése, telepítése, megszűntetése, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése

 

 • Olajszármazékokkal szennyezett, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok, szennyezett talajok, ipari és mezőgazdasági szennyvíziszapok, kommunális szennyvizek rakodása, szállítása, kezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

 • Környezeti hatásvizsgálatok és IPPC szerinti környezethasználati engedélyeztetési dokumentáció készítése a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet alapján

 

 • Vízkárelhárítási tervek elkészítése

 

 • Vízi létesítmények (termelő és monitoring kutak, látványtavak, halastavak, vonalas létesítmények) tervezése, telepítése, engedélyeztetése

 

 • Egyéb vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyeztetések lefolytatása

 

 • Akkreditált mintavételezések, helyszíni mérések

 

 • Környezetvédelmi felülvizsgálatok, tényfeltárási, műszaki beavatkozási tervdokumentációk készítése a 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet alapján

 

 • Hulladéklerakók tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, illegális hulladéklerakók felszámolása

 

 • Környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltató lapok kitöltése, egyeztetése az illetékes Környezetvédelmi Hatósággal

 

 • Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata (egyedi, regionális)

 

 • Rekultivációs tervek készítése

 

 • 3 Dimenziós geodéziai koordináta-felmérések szárazföldön és vízen, 30 m-es vízmélységig; ezek igény szerinti dokumentációja